Belysning och IT

Taklampor

Taklampor, energioptimering och automatisering

Ljuset är det som sedan människans födelse haft tveklöst störst inverkan på henne, det är själva källan till vår livskraft. Solen är det som ger oss liv, elden var det som räddade människan från kyla och rovdjur och belysningen idag är den som gör det möjligt att vara verksam under alla dagens 24 timmar. Idag är dock belysningsalternativen enorma och eftersom vi alla har olika behov så är detta jätteviktigt, en bra taklampa kan t.ex. ibland räcka för att lysa upp ett rum på önskat sätt, medan andra kanske nöjer sig med några golv- eller bordslampor. Vi tar dock ofta ljuset för givet; på våra arbetsplatser, i offentliga rum och i hemmet. IT-branschen är inget undantag.

I dag har många av världens alla människor som jobbar inom IT en flexibel arbetsplats. Så länge som de har någonstans att sitta, ett eluttag och en internetuppkoppling så räcker det för att utföra sitt arbete. Emellertid sitter de flesta fortfarande på kontor därför att det ges många fördelar med detta; fysisk kontakt med medarbetare och kunder, bättre infrastruktur samt en gemenskapskänsla inom företaget, alltså saker som är svåra att få när man sitter ensam. I dessa kontorslandskap är miljön extremt viktig för de anställdas välmående, effektivitet och kreativitet; belysning (både naturlig och artificiell), utrymme, växter och konst m.m. Detsamma gäller för olika typer av  kontorshotell. 

Vikten av anpassad belysning

 Belysningen är nog en av de viktigaste aspekterna när man designar ett kontorslandskap och taklampor är den viktigaste delen av belysningen då det är fin linje mellan för mycket och för lite belysning. Dessutom ska taklamporna inte reflektera i skärmar eller blända människor, det konstanta ljuset från skärmarna räcker gott och väl. Utöver detta så måste man tänka på att olika ytor och rum är avsedda för olika ändamål; i ett vilorum kanske det inte behövs någon takbelysning alls då en taklampa är överflödig, kanske ett par bordslampor räcker gott och väl. I ett mötesrum kanske man måste tänka på vinkeln på ljuskällan så att det inte stör för olika videokonferenser.

 

I ett öppet kontorslandskap blir det extra svårt med belysningen då det ska passa alla människor som jobbar där, oavsett ålder, arbetsuppgift och andra faktorer. Man kanske på en specifik yta istället för lysrör installera taklampor som går enkelt att anpassa efter så att man enkelt kan justera belysningen efter vem som sitter där, eller vilken aktivitet som sker, just då. Det är då också väldigt bra om all dessa justeringar och modifikationer kan göras enkelt, gärna då via ett datorprogram eller en applikation som går att nå från en mobil enhet. Tekniken är oerhört viktig för detta ändamål, så där kommer nya IT-lösningar in. Det finns ju inget mer störande och hämmande än en taklampa eller en spotlight som ger för mycket eller för lite belysning.

 

 

Framtiden för belysning – hand i hand med IT

 

Framtidens belysning inom kontorslandskap och offentliga rum kommer drivas mer åt maximera energieffektivitet och anpassa belysningen så att den tillgodoser allas behov och leder till ett ökat välbefinnande. Mer och mer kommer också vara IT-integrerat och automatiserat så att artificiell belysning som taklampor och spotlights kan justeras automatiskt beroende på hur mycket natruligt ljus som finns just då. Eller att takbelysningen justeras utifrån var människor befinner sig och på så sätt kan släcka taklampor i rum som inte används.

 

Belysningsbranschen är en bransch på framfart och i utveckling och den kommer kopplas samman IT-världen på många sätt, både då den kommer att behöva system för energioptimerad,automatiserad och välbalanserad belysning, men även på arbetsplaster för anställda inom IT-sektorn där belysningen är så viktig för deras arbetsmiljö.